Timebestilling for norsk pass

Velkommen til Agder politidistrikts timebestilling for norsk pass.

Her kan du bestille time, avbestille eller endre din eksisterende timebestilling.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er norske statsborgere som kan søke om norsk pass.

For å kunne bestille time må du samtykke til at ditt navn, din e-postadresse og ditt mobiltelefonnummer lagres.
Ingen andre opplysninger registreres om deg. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært hos oss.

Dersom du ikke ønsker å samtykke til lagring av data kan du ikke bestille time og du må møte opp hos oss i vår åpningstid å trekke kølapp.

Vi gjør oppmerksom på at forhåndsbestilte timer prioriteres.

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions