Timebestilling for norsk pass

Velkommen til timebestilling for norsk pass hos Sør-Øst politidistrikt, Drammen og Hønefoss

Besøksadresse: Grønland 36, 3001 Drammen.
Askveien 4, 3504 Hønefoss


Her kan du bestille time, avbestille eller endre din eksisterende timebestilling.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er norske statsborgere som kan søke om norsk pass.

For å kunne bestille time må du samtykke i at ditt navn, din e-postadresse og/eller telefonnummer lagres.
Ingen andre opplysninger registreres om deg. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært hos oss.

Dersom du ikke samtykker til lagring av data kan du ikke bestille time. Les mer om betingelser for å få nødpass på https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-ost/drammen-politistasjon/

Retningslinjer for utstedelse av pass til barn under 18 år, se under "pass" https://www.politiet.no/tjenester/pass/pass-til-barn-og-ungdom/

Våre åpningstider finner du her: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-ost/drammen-politistasjon/

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions