Timebestilling pass ved Politiets publikumsenter for pass, ID og forvaltning - Grålum

Besøksadresse: Rådmann Siras vei 4, 1712 Grålum, 3. etasje
Telefon: 64 99 30 00, hver dag mellom kl. 0900 og 1400.

E-post: post.ost@politiet.no (merk henvendelsen med "pass og ID Sør")
Leveringstid på pass er innen 10 arbeidsdager.
Pris for pass/nødpass: voksne kr. 450, barn kr. 270.
NB! KUN bankkort med Bank Axept, Visa eller norske kroner kan benyttes. Kredittkort (Mastercard, Diners, American Express) kan ikke benyttes til betaling.
Du må bestille time for å få utstedt ordinært pass. Vi gjør oppmerksom på at gamle pass skal leveres inn ved bestilling av nytt pass. Er passet utgått, må du ha med gyldig legitimasjon med bilde.
Pass til barn under 18 år
Ved felles foreldreansvar der kun én av foreldrene møter med barnet, må signert og datert fullmakt medbringes, samt gyldig ID fra den andre forelderen, eventuelt offentlig attestert/rett kopi av ID. Fullmakt og attestert/rett kopi av ID må være i original papirformat.
Nødpass
Det kan søkes om nødpass i vår åpningstid uten timeavtale. Nødpass utstedes 2-3 dager før avreisetidspunkt. Du må ha med 2 passbilder og fremlegge dokumentasjon/bekreftelse på reisen. Det er den reisendes ansvar å undersøke om destinasjonslandet godtar nødpass som gyldig reisedokument. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensning i antall nødpass man kan få i løpet av 5 år.
Pass til norske statsborgere bosatt i utlandet
Er du bosatt utenfor Norge bør du ta med en bekreftelse fra oppholdslandet på din nåværende adresse og statsborgerskap. For nordmenn bosatt i Sverige kreves det personbevis med stempel og signatur fra Skatteverket. For de bosatt i Danmark kreves det bopælsattest med stempel og signatur fra kommunen man er bosatt i. Dokumentasjonen bør ikke være eldre enn 3 uker. Passmyndigheten har anledning til å sende pass til hjemmeadresse innenfor Norden så lenge adressen er dokumentert.

Åpningstider:

Mandag 0900-1430
Tirsdag 0900 - 1730
Onsdag 0830 - 1430
Torsdag 0900 - 1430
Fredag 0830 - 1430

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions