Sogn og Fjordane politidistrikt / Vest politidistrikt

Velkommen til politiets elektroniske timebestilling for Norske Pass

Her kan du bestille time for følgjande stader i Sogn og Fjordane politidistrikt / Vest politidistrikt:

- Sogndal og Leikanger lensmannskontor

Vi har timebestilling ved Passkontoret Sogndal og Leikanger Lensmannskontor. Her kan du bestille time, avbestille eller endre eksisterande timebestilling. Møt opp til avtalt time, og henvend deg i ekspedisjonen.

Vi gjer merksam på at det kun er norske statsborgarar som kan søkje om norsk pass.

For å kunne bestille time må du samtykkje til at ditt namn, e-postadresse og ditt mobilnummer blir lagra. Dette er opplysningar som blir sletta dagen etter at du har møtt til timen. Det er ingen andre opplysningar som blir registrert.

Dersom du ikkje samtykkjer til lagring av data, kan du ikkje bestille time. Du må då møte opp i vår opningstid på Drop-in timar og vente til det er ledig time.
Ta kontakt med lensmannskontor for å avklare drop-in timar som er til avgrensa tider. Vi gjer merksam på at reserverte timar er prioritert.

Bestill time Help instructions

Endre bestilling/avbestill Help instructions