Velkommen

Elektronisk timebestilling tilbys på alle våre åtte oppmøtesteder som har passtjeneste. Benytter du vår tjeneste i Ålesund kan du bestille time elektronisk fra denne siden.

https://www.politiet.no/nn/tjenester/pass/pass-og-timebestilling/


Det er kun er norske statsborgere som kan søke om norsk pass.
SAMTYKKE: For å kunne bestille time må du samtykke til at ditt navn, din e-postadresse og ditt mobiltelefonnummer lagres. Ingen andre opplysninger registreres om deg. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært hos oss. Dersom du ikke ønsker å samtykke til lagring av data kan du ikke bestille time elektronisk.

BARN OG UNGE: Vi ber deg sette deg godt inn i reglene om samtykke/fullmakter for barn og unge under 18 år og om passfoto for barn under tre år.

UTVANDRET: Er du registrert som utvandret i folkeregisteret må du sjekke hva du trenger av dokumentasjon ved din norske ambassade i det landet du er bosatt i.

MER INFORMASJON OM BESTEMMELSER: Utenriksdepartementet informerer om gyldighetstid på pass og innreisebestemmelser til hvert enkelt land. Hvem som tilbyr passtjenester og reglene for å søke pass ligger på passnettsidene til politiet.

OPPMØTE UTEN TIMEBESTILLING: Du kan søke uten å bestille time ved flere av kontorene våre som tilbyr tjenesten pass og også ved de tre politihusene. Da må du da vente til du blir ekspedert (på noen steder må du også trekke kølapp). Sjekk pass-åpningstidene til det aktuelle stedet som har passtjenesten som passer best for deg. Åpningstider kan variere alt etter hvor du har tenkt å møte opp og også gjennom året.

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions