Pass- og visumkontoret UD v/Diplomatseksjonen

Velkommen til Utenriksdepartementets side for bestilling av avtale for opptak av biometri til offisielle pass (diplomat-, tjeneste- eller spesialplass) samt bestilling av avtale for innlevering av visumsøknad.

Biometriopptak gjennomføres i Midtkvartalet i Utenriksdepartementet, 7. juniplassen 1, 0032 Oslo.
Det gjøres oppmerksom på at departementet ikke utsteder ordinære pass. Dette gjøres hos Politiet.

Innlevering av visumsøknad skjer i Midtkvartalet i Utenriksdepartementet, 7. juniplassen 1, 0032 Oslo.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke innhentes visum for private- eller feriereiser.

Her kan du bestille, endre eller avbestille din eksisterende time.

Embets- og tjenestemenn basert i Norge kan ved behov få utstedt offisielt pass til bruk på tjenestereiser.
For å få utstedt offisielt pass, søker allerede inneha gyldig, ordinært politipass som bør medbringes til avtale.

For å bestille time må du samtykke til at ditt navn, din e-postadresse og ditt mobilnummer lagres.
Ingen andre personlige opplysninger registreres. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært til avtale.

Dersom du ikke samtykker til lagring av data, kan du ikke bestille time gjennom vår portal. Du kan da ta kontakt per epost:
For pass: pass@mfa.no
For visum: visum@mfa.no

Det er ikke mulig å møte opp uten forhåndsbestilt time, hverken for biometriopptak til pass eller innlevering av visumsøknad.

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions