Pass- og visumkontoret UD v/Diplomatseksjonen

Velkommen til Utenriksdepartementets side for bestilling av avtale for opptak av biometri til offisielle pass (diplomat-, tjeneste- eller spesialplass) samt bestilling av avtale for innlevering av visumsøknad.

Biometriopptak gjennomføres i Midtkvartalet i Utenriksdepartementet, Kronprinsens gate 10.
Det gjøres oppmerksom på at departementet ikke utsteder ordinære pass. Dette gjøres hos Politiet.

Innlevering av visumsøknad skjer i Midtkvartalet i Utenriksdepartementet, Kronprinsens gate 10.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke innhentes visum for private eller feriereiser.

Her kan du bestille, endre eller avbestille din eksisterende time.

Embets- og tjenestemenn basert i Norge kan ved behov få utstedt offisielt pass til bruk på tjenestereiser.
For å få utstedt offisielt pass, søker allerede inneha gyldig, ordinært politipass som skal medbringes til avtale. Det må også foreligge skriftlig anmodning fra overordnet som forklarer behovet for offisielt pass. Ta med en papirkopi av dette anmodningsbrevet/tilbudsbrevet/militær beordring.

For å bestille time må du samtykke til at ditt navn, din e-postadresse og ditt mobilnummer lagres.
Ingen andre personlige opplysninger registreres. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært til avtale.

Dersom du ikke samtykker til lagring av data, kan du ikke bestille time gjennom vår portal. Du kan da ta kontakt per epost:
For pass: pass@mfa.no
For visum: visum@mfa.no

Det er ikke mulig å møte opp uten forhåndsbestilt time, hverken for biometriopptak til pass eller innlevering av visumsøknad.

Bestille time Help instructions

Endre bestilling eller avbestille time Help instructions