Annen informasjon

Velkommen til Ambassaden i Washington D.C side for bestilling av time for oppmøte for konsulære henvendelser. Her bestiller du time for oppmøte til søknad om pass, innlevering av søknad om bibehold av norsk statsborgerskap eller innlevering av melding om gjenerverv av norsk statsborgerskap.

Før du bestiller time ber vi deg lese informasjonen på våre hjemmesider, slik at du ikke bestiller time/møter forgjeves på grunn av manglende dokumentasjon. Vi kan ikke hjelpe kunder som møter uten fullstendige søknader.

Oppmøte er ved ambassaden i Washington D.C., 2720 34th Street NW. Ring på dørklokken ved hovedinngangen.

For å bestille time må du samtykke til at ditt navn, din fødselsdato, din e-postadresse og ditt telefonnummer lagres. Ingen andre personlige opplysninger lagres. Dine opplysninger i bookingsystemet blir slettet dagen etter at du har vært til avtale.

Du kan bestille, endre eller avbestille din eksisterende time.

Bestille ny time Help instructions

Endring av bestilling/Avbestille Help instructions