Timebestilling for norsk pass

Velkommen til politiet i Follo sin timebestilling for norske pass. Politiet i Follo har to passkontorer:
Follo politistasjon - besøksadresse Vestveien 16 i Ski


På denne siden kan du bestille time, avbestille eller endre din eksisterende time. Vi har ikke åpent for drop-in.
Vi gjør oppmerksomme på at det kun er norske statsborgere som kan søke om norsk pass.
Vi ber om at du setter deg inn i regelverket for utstedelse av norske pass, slik at du har med deg alt som trengs for å bestille nytt pass. All informasjon du trenger finner du på www.politi.no/tjenester/pass (åpnes i nytt vindu)

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende:
- Ved fornyelse av pass til barn må begge foreldre samtykke hvis det er felles foreldreansvar (dette gjelder også ved fornyelse). Hvis bare en av foreldrene med foreldreansvar møter må det medbringes skriftlig samtykke og ID (eventuelt offentlig bekreftet kopi) fra den andre forelderen. Både samtykke og bekreftet kopi av ID må fremlegges i original.
- Står du som registrert utvandret i norsk folkeregister gjør vi oppmerksom på passforskriftens § 7.
- Barn under tre år må ha med bilde.
- Skal du søke om nødpass må du medbringe to passbilder og reisedokumenter som bekrefter reisen. Ved nødpass til barn gjelder samme regler for samtykke som ved utstedelse av ordinært pass.
- Vi tar kun imot kontanter og norske bankkort/bank axept som betalingsmiddel (ikke kredittkort).

For å kunne bestille time må du samtykke til at ditt navn, din e-postadresse og ditt mobilnummer lagres. Ingen andre opplysninger registreres om deg. Dine opplysninger blir automatisk slettet dagen etter at du har vært hos oss. Dersom du ikke samtykker til lagring av data kan du ikke bestille time. Ta kontakt med oss på 02800 hvis du ikke samtykker.
Kansellerte timer blir lagt ut fortløpende, prøv igjen ved en senere anledning hvis du ikke finner noe i første omgang.

Bestille ny time Help instructions

Forandre bestilling/Avbestill Help instructions