Velkommen til Skatteetaten sin timebestilling

Du kan bare bestille time hvis du skal

  • være i Norge over 6 måneder og må melde flytting til Norge
  • søke om skattekort for første gang som utenlandsk statsborger. Hvis du har et d-nummer, kan du søke om skattekort på nett
  • erklære farskap. I de fleste tilfeller kan du også erklære farskap på nett
  • på ID-kontroll for å bekrefte identiteten din eller for å reaktivere d-nummeret ditt
Hvis du trenger hjelp til noe annet, kan du chatte med oss, ringe oss på 800 80 000 eller kontakte oss på Facebook. Hvis du trenger en attest, kan du bestille den på våre nettsider.

Bestill time Help instructions

Endre eller avbestille time Help instructions