Velkommen til Skatteetaten sin timebestilling

Du kan bare bestille time hvis du skal

  • melde flytting eller gjeninnflytting til Norge
  • søke om skattekort for første gang som utenlandsk statsborger
  • erklære farskap. I de fleste tilfeller kan du også erklære farskap digitalt på nav.no
  • på ID-kontroll fordi du har fått norsk fødselsnummer eller d-nummer uten å ha møtt opp hos Skatteetaten eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Det er ikke alle skattekontorene som er åpne. Se en liste over hvilke skattekontor som er åpne.

Hvis du trenger hjelp til noe annet, kan du chatte med oss, ringe oss på 800 80 000 eller kontakte oss på Facebook. Hvis du trenger en attest, kan du bestille den på våre nettsider.

Bestill time Help instructions

Endre eller avbestille time Help instructions